test Literal
Recommend
x
 
Sender
Recipient
Email text
 

Skicka
 
 

BOPP LOGISTIK – I TID, PÅ RÄTT STÄLLE

Vår logistikfunktion är en viktig del av vårt servicepaket, och har en nära koppling till många andra avdelningar, till exempel produktionsplanering och kontroll. I vårt centrallager i Zürich finns mer än 10 000 rullar av metallduk enligt standardspecifikationer.
 • services_logistik_01
   
 • services_logistik_02
   
 • services_logistik_03
   
 • services_logistik_04
   

DATORSTYRT LAGERSYSTEM

Vårt helautomatiska lagersystem är inbyggt i vår koncernövergripande IT-infrastruktur. Systemet garanterar optimal effektivitet och eliminerar potentiella fel.
 

LAGER FÖR KUNDERS RÄKNING

Om så erfordras kan vi tillhandahålla avsändningslager för kunders räkning, vilket garanterar optimal leveranssäkerhet.
 

PROFESSIONELLA FÖRPACKNINGSMETODER

För att säkerställa att leveranserna anländer oskadade till sina mål driver vi en toppmodern slöjdfabrik som tillverkar förpackningar med exakt lämpliga mått.
 

JUST-IN-TIME-LEVERANSER

Vi levererar enligt överenskomna scheman som stöd för våra kunders processer och aktiviteter.
 

EKONOMISKA LEVERANSMETODER

Våra logistikspecialister har gedigna kunskaper om de tillförlitligaste transportföretagen och de mest ekonomiska transportsätten, liksom förståelse för alla relevanta föreskrifter, vilket säkerställer smidiga leveransprocesser, i rätt tid varje gång.

Välj en kontaktperson och skicka din fråga

Technical Sales Manager
Tel.: +1 704 628 0395
E-Mail

Technical Sales Manager
Tel.: 434 219 9800
E-Mail


Tel.: +1 845 296 1065
E-Mail

E-Post*  
Företag*  
Namn*  
Förnamn*