test Literal
Recommend
x
 
Sender
Recipient
Email text
 

Skicka
 
 

TEKNIK OCH KONSULTVERKSAMHET

Tekniskt kompetent support är grunden för optimala resultat. Faktorer såsom materialval, metalldukens egenskaper, utformning och komponentkonstruktion är avgörande när det gäller processkvalitet och ekonomi. Vår erfarenhet från tusentals tillämpningar inom många olika marknadssektorer utgör ryggraden i våra konsulttjänster. Våra tekniska anläggningar och analysmetoder underlättar identifiering av källorna till fel och hur dessa åtgärdas.
 • services_engineering_01
   
 • services_engineering_02
   
 • services_engineering_03
   
 • services_engineering_04
   

 VÄLJA MATERIAL

 • Typ av belastning: mekanisk, kemisk, termisk, styvhet och korrosion
 • Rengöringsegenskaper hos den valda metallduken
 • Visuella krav
 • Materialkostnad, komponentkostnad
 • Kostnader för stilleståndstid vid underhåll
 • Beläggningar, laminering

TILLÄMPNINGENS TEKNIK, KOMPONENTUTFORMNING

 • Processens prestandakrav
 • Bedömning, utformning
 • Ytans textur
 • Kompressionsgrad, inkommande flödesvinkel
 • Komponentrengöringsegenskaper, backspolningsmöjlighet
 • Processutveckling

ANALYS, OPTIMERING

 • FMEA (analys av feltillstånd och effekter)
 • Undersökning av skador eller funktionsfel
 • Prestandaoptimering, effektivitetsförbättringar, längre livslängd, förbättrad ekonomi
 • Jämförande mätningar av filterfinhet, metallduktyp, styvhet
 • Laboratorieförsök, test, programvarusimulering
 • Mikroskopisk analys, materialanalyser
 • Miljömässig hållbarhet

CERTIFIERING, EXPERTOMRÅDEN

 • Certifiering
 • Mätningsrapporter
 • Testrapporter
 • Konformitetsdeklaration
 • Teknisk information
 • Ursprungsbevis
 • SPC: Statistisk processkontroll

Välj en kontaktperson och skicka din fråga

Technical Sales Manager
Tel.: 704 249 9974
E-Mail

Technical Sales Manager
Tel.: 434 219 9800
E-Mail


Tel.: +1 845 296 1065
E-Mail

E-Post*  
Företag*  
Namn*  
Förnamn*